R&D Lab Bio-Assistance
Twój partner w pracach B+R nad nowymi lekami
R&D Lab

Więcej o firmie 

H. Sikorska [foto]

Od momentu założenia firmy w roku 1999, Bio-Assistance jest kierowana przez Hannę Sikorską, Ph.D. – eksperta w dziedzinie badań i rozwoju nowych produktów leczniczych, z udokumentowanym doświadczeniem w rozwoju leków drobnocząsteczkowych lub opartych na probiotykach, peptydach i przeciwciałach monoklonalnych, stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego, krążeniowego i moczowego oraz w leczeniu chorób metabolicznych, skóry i bólu nowotworowego, podawanych drogą doustną, dożylną, naskórną, czy inhalacyjną.

Dr. Sikorska pracowała przez wiele lat jako Wiceprezydent i Główny Oficer Naukowy dla firm Akela Pharma, LAB Development Inc. oraz Rougier Biotech Ltd. i uczestniczyła w pracach badawczo-rozwojowych nad wieloma kandydatami na produkty lecznicze, począwszy od konceptów in-vitro do badań klinicznych fazy 3-ciej.   Organizowała i brała udział w spotkaniach z agencjami regulacyjnymi w Europie, Kanadzie i USA.  Uczestniczyła w projektowaniu, budowaniu i atestacji pomieszczeń jałowych do przeprowadzania – zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania – procesów fermentacji, oczyszczania i formulacji przeciwciał monoklonalnych do injekcji. W wyniku kierowanych przez nią prac odkryto i wyprodukowano szereg nowych przeciwciał monoklonalnych użytecznych w leczeniu, diagnozowaniu i badaniu nowotworów, infekcji bakteryjnych, chorób układu krążenia i izotopowego obrazowania serca.

W ramach dotychczasowych projektów Bio-Assistance pomogła wielu startującym firmom biotechnologicznym w opracowywaniu ich badań nad nowymi kandydatami na leki, z których przynajmniej jeden skończył pomyślnie program kliniczny fazy 3-ciej.