Company logo Bio-Assistance
Twój partner w pracach B+R nad nowymi lekami
Praca w laboratorium (ilustracja)

Wdrożenie Dobrych Praktyk Laboratoryjnych (GLP)

Dla zapewnienia zgodności z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) dla badań laboratoryjnych i przedklinicznych, które zostały wprowadzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA, 21 CFR, Part 58) i przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Bio-Assistance oferuje laboratoriom academickim i badawczym pomoc w następującym zakresie:

  • Przygotowanie systemu dokumentacji obejmującego instrukcje, reguły, plany, dokumenty systemowe, Standardowe Procedury Operacyjne i formularze, który zdefiniuje i zapewni zgodność z wymogami zdefiniowanymi powyżej
  • Zarządzanie projektem wdrażania GLP
  • Audyty przeprowadzone w laboratorium klienta (przez osoby z firmy jak i z zewnątrz) i mające na celu weryfikację zgodności praktyk laboratoryjnych z GLP.

UWAGA: oferujemy przygotowanie dokumentacji tylko w języku angielskim