Company logo Bio-Assistance
Twój partner w pracach B+R nad nowymi lekami
Badania przedkliniczne

Usługi w zakresie badań przedklinicznych

Bio-Assistance oferuje w tym zakresie następujące usługi:

  • Indentyfikacja zadań do wykonania zgodnie z wymaganiami władz regulujących proces rozwoju leków
  • Przygotowywanie projektów badań przedklinicznych właściwych dla danego typu produktu i dziedziny terapeutycznej
  • Opracowywanie kosztorysu i harmonogramu zadań
  • Wybór kompetentnego CRO z akredytacją GLP i zawieranie umów
  • Recenzja protokółów i raportów z badań
  • Koordynowanie i monitorowanie postępu badań
  • Audyty GLP
  • Koordynowanie przygotowania i testowania materiałów do badań
  • Przygotowywanie opracowań danych dla władz rejestrujących leki